flaggorna

Hyr båt hos oss

Nu kan du hyra båt hos oss på Marinbutiken!
Våra båtar ligger förtöjda i Åkersberga Kanal och går att hyra från en dag till en vecka, eller längre. Att hyra båt är ett utmärkt sätt att utforska båtlivet och testa olika typer av båtmodeller inför ett eventuellt båtköp? Ring oss gärna så berättar vi mer - 08 540 850 90 eller mail info@marinbutiken.com
 

Våra bokningar sker via Visit Roslagens bokningssystem, klicka här för att komma vidare!

Priser

Hyrespriser
En dag:                                                       2 880kr
Helg (alt hyra i 2 dagar):                      5 480kr
Vecka (7 dagar):                                      8 480kr
 
Deposition
En deposition om 5 000 kr erläggs i förskott alt. i samband med att och återbetalas i sin helhet när båten återlämnas i oskadat skick. Vid ev. tveksamheter i samband med återlämnandet innehålls depositionen och kostnader för ev. skador dras av. Kvarstående belopp av deposition återbetalas inom 14 dagar från hyresperiodens avslut. Depositionen motsvarar självrisken på försäkringen.
 
Försäkring
Båtförsäkring ingår i hyrespriset, depositionen motsvarar försäkringens självrisk och erläggs oftast isamband med att nycklarna lämnas ut, alternativt i förskott.
 
Bränsle
Båten lämnas ut fulltankad. För detta bränsle betalar ni 1 200 kr i samband med att båtnycklarna uthämtas. Båten lämnas tillbaka med valfri mängd bränsle efter hyresperioden.

Några riktlinjer

Förkunskaper
Båtförarens skall äga tillräcklig erfarenhet och kompetens för att kunna framföra den förhyrda båten på ett betryggande sätt. Skulle det under uthyrningsperioden visa sig att båtföraren inte handhar båten på ett sjömannamässigt sätt eller att båten hanteras ovarsamt eller i övrigt vanvårdas har vi rätt att avbryta uthyrningen.
Båtens skötsel och användning
Du som hyr båten ansvarar för att väl vårda båten med tillhörande utrustning och bär ansvaret för båten under hela hyresperioden.
Uthämtning & återlämning
Nycklar och utrustning hämtas och lämnas åter hos oss på Marinbutiken under våra butiksöppettider. Isamband med detta går vi ner till båten och besiktigar ekipaget tillsammans och går igenom funktioner. Båten hämtas och lämnas åter i Åkers Kanal på dess utmärka kajplats.
Åtgärder vid fel, skada eller förlust
Ekipaget är försäkrat av oss och om det skulle uppstå något fel på båten eller utrustningen finns ett journummer till oss som omedelbart skall underrättas och det är viktigt att våra anvisningar om åtgärd följs.
 Avbeställning
Avbeställer hyresmannen båten är eventuell bokningsavgift förverkad. Vi följer i övrigt roslagen.se´s avbokningsregler, läs mer under "Särskilda villkor" och "Övrigt" här.

Arronet 16 SP är en svenskbyggd ren aluminiumbåt i toppkvalitet. Många fiskares drömbåt - robust, trygg och grymt trevlig att köra!

Capelli 570 SWE den optimala bad och solbåten för underbara stunder på sjön! Upptäck skärgården stabilt, tryggt och galet roligt ;)