flaggorna

Hyr båt hos oss

Nu kan du hyra båt hos oss på Marinbutiken!
Våra båtar ligger förtöjda i Åkersberga Kanal och går att hyra från en dag till en vecka, eller längre. Att hyra båt är ett utmärkt sätt att utforska båtlivet och testa olika typer av båtmodeller inför ett eventuellt båtköp? Ring oss gärna så berättar vi mer - 08 540 850 90 eller mail info@marinbutiken.com
 

Våra bokningar sker via Visit Roslagens bokningssystem, klicka här för att komma vidare!

Priser

Hyrespriser

Storleksklass 1 ( Capelli 570) 

Capelli 570 SWE är en 5,7 meters trygg och stabil ribbåt med Suzuki DF115hk, perfekt för bad soliga dagar!

Storleksklass 2 (Capelli 650) Capelli 650 SWE(6,55m) är en rejäl rib med Suzuki DF175hk som tar dig tryggt,snabbt och säkert fram i vår vackra skärgård. Passar bra till er som är lite större sällskap. Godkänd för 12 personer.

Storleksklass 1
Vardagar:  1 dag                              3290 kr
Lördag,söndag eller helgdag:     3690 kr                                        
Helg (Lördag-söndag):                  6190 kr
Vecka (7 dagar):                              8990 kr
Stoleksklass 2
Vardagar: 1 dag                               4290 kr
Lördag,söndag eller helgdag:      4690kr
Helg(Lördag-söndag):                  7790 kr
Vecka(7 dagar):                            10890 kr

Deposition
En deposition om 5 000 kr erläggs i förskott alt. i samband med att och återbetalas i sin helhet när båten återlämnas i oskadat skick. Vid ev. tveksamheter i samband med återlämnandet innehålls depositionen och kostnader för ev. skador dras av. Kvarstående belopp av deposition återbetalas inom 14 dagar från hyresperiodens avslut. Depositionen motsvarar självrisken på försäkringen.
 
Försäkring
Båtförsäkring ingår i hyrespriset, depositionen motsvarar försäkringens självrisk och erläggs oftast isamband med att nycklarna lämnas ut, alternativt i förskott.
 
Bränsle
Båten lämnas ut fulltankad och återlämnas fulltankad. Är båten inte fulltankad vid inlämning tillkommer en avgift på 20kr/liter. 

Några riktlinjer

Förkunskaper
Båtförarens skall äga tillräcklig erfarenhet och kompetens för att kunna framföra den förhyrda båten på ett betryggande sätt. Skulle det under uthyrningsperioden visa sig att båtföraren inte handhar båten på ett sjömannamässigt sätt eller att båten hanteras ovarsamt eller i övrigt vanvårdas har vi rätt att avbryta uthyrningen.
Båtens skötsel och användning
Du som hyr båten ansvarar för att väl vårda båten med tillhörande utrustning och bär ansvaret för båten under hela hyresperioden.
Uthämtning & återlämning
Nycklar och utrustning hämtas och lämnas åter hos oss på Marinbutiken under våra butiksöppettider. Isamband med detta går vi ner till båten och besiktigar ekipaget tillsammans och går igenom funktioner. Båten hämtas och lämnas åter i Åkers Kanal på dess utmärka kajplats.
Åtgärder vid fel, skada eller förlust
Ekipaget är försäkrat av oss och om det skulle uppstå något fel på båten eller utrustningen finns ett journummer till oss som omedelbart skall underrättas och det är viktigt att våra anvisningar om åtgärd följs.
 Avbeställning
Avbeställer hyresmannen båten är eventuell bokningsavgift förverkad. Vi följer i övrigt roslagen.se´s avbokningsregler, läs mer under "Särskilda villkor" och "Övrigt" här.

Capelli 650 SWE(6,55m) är en rejäl rib med en Suzuki DF175hk som tar dig tryggt,snabbt och säkert fram i vår vackra skärgård. Passar bra till er som är lite större sällskap. Godkänd för 12 personer.

Capelli 570 SWE den optimala bad och solbåten för underbara stunder på sjön! Upptäck skärgården stabilt, tryggt och galet roligt ;)